KVALITA, BEZPEČNOST, PROSTŘEDÍ

Každý ze závodů skupiny SMOM je certifikovaný: ISO 9001:2008

Abychom zajistili srovnatelnou úroveň kvality a výkonnost, všechny 3 závody pracují na základě stejných postupů pro jednotlivá oddělení:

  • Konstrukce
  • Programování
  • Obrábění
  • Montáž
  • Ladění
  • Kontrola

Standardizace postupů a prostředků má za cíl co nejlépe uspokojit politiku nákupu pro naše klienty v Evropě, Asii a Africe.

Interní školení je nedílnou součástí podniku.
Cílem je ustálit a rozvinout kompetence každého pracovníka ve svém oboru, abychom mohli co nejlépe uspokojit potřeby klienta.

Bezpečnosti a ergonomie jsou denně přítomny v myslích k zajištění fyzické integrity všech zaměstnanců a zlepšení pracovních podmínek.

Aktuality