Důležitá čísla

Obrat v mil. €

Zaměstnanci skupiny SMOM

výrobní kapacita v hodinách

Aktuality