KVALITA, BEZPEÄŒNOST, PROSTŘEDÍ

Každý ze závodů skupiny SMOM je certifikovaný: ISO 9001:2008

Abychom zajistili srovnatelnou úroveň kvality a výkonnost, všechny 3 závody pracují na základÄ› stejných postupů pro jednotlivá oddÄ›lení:

  • Konstrukce
  • Programování
  • ObrábÄ›ní
  • Montáž
  • LadÄ›ní
  • Kontrola

Standardizace postupů a prostÅ™edků má za cíl co nejlépe uspokojit politiku nákupu pro naše klienty v EvropÄ›, Asii a Africe.

Interní školení je nedílnou součástí podniku.
Cílem je ustálit a rozvinout kompetence každého pracovníka ve svém oboru, abychom mohli co nejlépe uspokojit potÅ™eby klienta.

Bezpečnosti a ergonomie jsou dennÄ› pÅ™ítomny v myslích k zajištÄ›ní fyzické integrity všech zamÄ›stnanců a zlepšení pracovních podmínek.

Aktuality