Rozvoj procesu

Spolehlivost a výkonnost výrobních nástrojů, kvalita dílů a rentabilita výrobku jsou hlavními cíly našich zamÄ›stnanců. Know-how a inovace našich procesů zajišÅ¥uje spolehlivou technickou podporu pro naše zákazníky. Úkolem úkolem je navrhnout pÅ™evážnÄ› postupové nástroje ve formátu 3D, ale také nástroje s manuálním podáváním, transferové nástroje, prototypy a speciální stroje.

Aktuality